SZC logo

Gyulai Szakképzési Centrum

OM kód: 203069 | 5900 Orosháza, Kossuth tér 1.

Intézmény logo

Gyulai SZC Kossuth Lajos Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium

HírekKözérdekű adatokIgazgatói pályázat KRÉTA
Széchenyi 2020

Bemutatkozás

Bemutatkozás

A Kossuth Lajos Technikum, Szakképző Iskola és
Kollégium fennállásának 100 éve alatt jelentős változásokon
ment keresztül, de mindvégig meghatározó szerepet töltött be a
város, a térség oktatási, szakképzési rendszerében.
A folyamatosan változó oktatáspolitikai és szakmai igények
az intézmény nevének, képzési profiljának többszöri
változtatását tették szükségessé, de mindig szem előtt tartottuk
a minőségi színvonalú feladatellátást és az ahhoz
nélkülözhetetlen fejlesztések megvalósítását.A térség sajátosságai, (a térség hátrányos
helyzete miatt nagy az elvándorlás, a népesség folyamatosan csökken, munkalehetőségek
hiánya, rossz elérhetőségi feltételekre, kedvezőtlen szociális háttér), gazdasági jellemzői,
munka-erőpiaci helyzete meghatározza képzési szerkezetünket. Elsődleges feladatunknak
tekintjük a munkaerőpiac igények nyomon követését, megfelelő szakképzett munkaerő
biztosítását
Az elmúlt években is több olyan intézkedés történt, amely az oktató-nevelő munka
színvonalának növekedését, az iskola pozitív megítélésének erősödését szolgálta. Ezen
indíttatásból készült el jelen dokumentum is, melynek célja, az iskolában folyó szerteágazó
tevékenységek egységes és átfogó szabályozásával a minőségbiztosítás megvalósítása.
Jelenleg a Gyulai Szakképzési Centrum legnagyobb tagintézményeként 47 osztályban 647
tanulónak nyújtunk lehetőséget, hogy technikumi, szakképzési, orientációs vagy
műhelyiskolai, valamint felnőttképzési formában versenyképes szakismeretre, vállalkozói
kompetenciákra tegyenek szert. Mindemellett a többi gyermekkel együtt nevelhető, oktatható
sajátos nevelési igényű tanulók iskolai neveléséről, oktatásáról is gondoskodunk.
A technikum egyesíti a gimnázium és a szakmatanulás előnyeit, 5 éves képzési idejű első
két évben szakmai ágazati képzés folyik majd, melyet ágazati alapvizsga követ. Ezt követően
történik a szakmaválasztás. Az 5. év elvégzése után a tanuló egyszerre kap érettségi
bizonyítványt és technikusi oklevelet. A képzésben résztvevő tanulók ösztöndíjat kapnak,
melynek összege a tanulmányi eredménytől függ. A sikeres érettségi és szakmai bizonyítvány
birtokában tanulóink egyszeri pályakezdési támogatásban részesülhetnek a vizsgaeredménytől
függően.
A szakképző iskola a szakmatanulásra irányul 3 éves képzési idővel. Az első évben iskolai
keretek között ágazati ismereteket adó oktatás folyik, év végén ágazati alapvizsgát kell
tenniük a dákoknak. A második és harmadik szakképző évfolyamon a közismereti órák száma
csökken, míg a szakmai, gyakorlati órák száma emelkedik.
Előnyként említhetjük, hogy 9. évfolyam után még a technikummal átjárható a rendszer,
így a pályaválasztás módosítható, amennyiben ugyanazon ágazatban kíván továbbtanulni a
diák csak más iskolatípusban. Ösztöndíjat minden tanuló már 9. évfolyamtól kap, azonban a
tanulmányi eredmény itt is befolyásolja a kapott összeget, minél jobban teljesít valaki, annál
magasabb összegre számíthat.
A szakmaválasztás itt is 9. évfolyam után történik az ágazati alapvizsgát követően. A
további szakmatanulás 10. és 11. évfolyamon duális gyakorlati képzés keretében valósul meg
szintén vállalati, vállalkozói gazdasági környezetben. Az ösztöndíjat a 9. évfolyam elvégzését
követően a gazdálkodó szervezettel kötött szakképzési munkaszerződés váltja fel. Sikeres
szakmai bizonyítvány birtokában tanulóink itt is egyszeri nagyobb összegű pályakezdési
támogatásban részesülhetnek a vizsgaeredménytől függően.

Intézményünkben gyakorlatorientált képzést folytatunk, diákjaink többsége duális képzés
keretében szakképzési munkaszerződéssel jár gyakorlatra. A szakképzés belső gyakorlati
hátterét a tanműhelyek, -konyhák, -iroda, demonstrációs terem, illetve a Tudáspark biztosítja.
A város meghatározó vállalataival, hivatalaival évek óta szoros együttműködésben állunk.
Azon tanulóink számára, akiknek a gyakorlati képzése iskolai helyszínen nem valósítható
meg, partnereink életszerű gyakorlati helyet biztosítanak.
Az oktatási egység kiemelten fontosnak tartja diákjai környezeti nevelését is, ezért
csatlakozott az ökoiskolai hálózathoz. Ezen minőségjelző cím birtokosaiként élenjárunk a
„zöldítésben”, és folytonosan lépéseket teszünk azért, hogy az iskolai élet minden területét
átjárja a környezetvédelem. Nemcsak pedagógiai munkánkban képviseljük a fenntarthatóság
szemléletét, a környezet- és egészségtudatosságot, hanem az iskola működtetésében is erre
törekszünk az épületük takarításától kezdve a szülőkkel való együttműködésig bezárólag.

Pörneki Attila

igazgató

Bemutatkozás

Partnereink

SZC logo

Gyulai Szakképzési Centrum


Gyulai SZC Kossuth Lajos Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium

5900 Orosháza, Kossuth tér 1.

Telefon: +36-68/411-811, +36-20/228-1330

E-mail: oroshaza@gyszc.hu

OM azonosító: 203069


2024Gyulai SZC Kossuth Lajos Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium