SZC logo

Gyulai Szakképzési Centrum

OM kód: 203069 | 5900 Orosháza, Kossuth tér 1.

Intézmény logo

Gyulai SZC Kossuth Lajos Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium

HírekKözérdekű adatokIgazgatói pályázat KRÉTA
Széchenyi 2020

Közösségi szolgálat

Közösségi szolgálat

Közösségi szolgálat

Tisztelt Szülő!
A 12/202. (II.7.) Korm. rendelet a szakképzésről szóló törvény végrehajtásáról 107. § (1)
bekezdése értelmében „technikumban az érettségi vizsga megkezdésének feltétele legalább
ötven óra közösségi szolgálat teljesítése.” 
A középiskolai nappali képzésben résztvevő és az érettségi vizsgát 2016. január1-ét követően
megkezdő tanulók esetében az érettségi vizsga megkezdésének feltétele az 50 óra közösségi
szolgálat teljesítése. A felnőttoktatás, felnőttképzés, esti tagozat keretében szervezett érettségi
vizsga esetében közösségi szolgálatot nem kell teljesíteni. A sajátos nevelési igényű tanulók
körében a szakértői bizottság ez irányú javaslata alapján a közösségi szolgálat teljesítésének
kötelezettsége mellőzhető.
Azok a tanulók, akik érettségire felkészítő középiskolában nappali rendszerű iskolai
oktatásban szereznek érettségi bizonyítványt, szintén vonatkozik Az Iskolai Közösségi
Szolgálat kötelezettsége. Nekik is kötelező az 50 óra iskolai közösségi szolgálat teljesítése.
Ha a 25. életévüket betöltötték, akkor már csak felnőttoktatás keretében kezdhetnek új
tanévet, ekkor már a közösségi szolgálat nem az érettségi előfeltétele.
A fentiek alapján, az elkövetkezendő években tanítási időn kívül 50 órában kell anyagi
érdektől független, szervezett keretek között folytatott, egyéni vagy csoportos, a közösség
javát szolgáló tevékenységet végezni.
Ennek területei a következők lehetnek:
 az egészségügyi,
 a szociális és karitatív,
 az oktatási,
 a kulturális és közösségi,
 a környezet- és természetvédelmi,
 a katasztrófavédelmi,
 a rendvédelmi szerveknél bűn- és balesetmegelőzési területen folytatható tevékenység.
A közösségi szolgálati tevékenységet az iskola szervezi meg. Együttműködési megállapodást
köt a fogadó szervezetekkel, vezeti a dokumentációt, felkészíti a diákokat és segít az elvégzett
munka feldolgozásában.
Fontos, hogy a diákok időben elkezdjék a munkát, mert lépésenként tudják az 50 órát
teljesíteni (tanítási napokon alkalmanként 1-3 óra, tanítási időn kívül alkalmanként 1-5
óra számolható el úgy, hogy az oda- és visszautazás nem számít bele az elvégzett
munkába). Az 50 órából az 5 óra felkészítést és az 5 óra lezárást nem egyszerre, hanem a
három tanévre arányosan elosztva, a tevékenységek kívánalmaitól függően kell megtartani. A
konkrét tevékenységre fordítandó minimum 40 kontaktórát három tanévre elosztva,
tanévenként nagyjából 13-14 órával tervezhetünk, ami folyamatában kb. kéthetente feltételez
1-2 órás elfoglaltságot. Cél, hogy ne maradjon a 12. évfolyamra még teljesítendő óra, mert ez
megnehezítheti az érettségire való felkészülést.

A szülőnek a közösségi szolgálatra való jelentkezéskor egyetértő nyilatkozatot kell
aláírnia. Fontos tudnia, hogy bár az iskola nagyon komoly szerepet kap a közösségi
szolgálat megszervezésében, a törvény szerint nem kell felügyeletet, kíséretet biztosítani
a közösségi szolgálathoz. Miután a közösségi szolgálat tanórai keretek között nem, csak
szabadidőben végezhető, ilyen indokkal a diák nem menthető fel a másnapi számonkérések
alól. Ezért célszerű a péntek délutánokat, hétvégeket, szüneteket is igénybe venni erre a
tevékenységre.
Amennyiben gyermekének ismeretségi körön belül lehetősége van közösségi munka
végzésére, kérem, mindenképpen jelezze az iskola felé, hiszen a munka csak akkor
számolható el, ha az iskola előzetesen együttműködési megállapodást kötött a fogadó
szervezettel.
Szerződéskötéssel kapcsolatban keressék Lenkei Diána igazgatóhelyettest telefonon a 06-
68/411811 számon, az iskola telefonszámán, vagy személyesen az iskolában.

Orosháza, 2022. február 15.
Együttműködését és segítségét köszönöm:
                                                           Pörneki Attila

                                                               igazgató

 

Együttműködő Partnerek

 


Partnereink

SZC logo

Gyulai Szakképzési Centrum


Gyulai SZC Kossuth Lajos Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium

5900 Orosháza, Kossuth tér 1.

Telefon: +36-68/411-811, +36-20/228-1330

E-mail: oroshaza@gyszc.hu

OM azonosító: 203069


2024Gyulai SZC Kossuth Lajos Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium