Célok

Célok

Az intézmény az elmúlt években többszöri átszervezés miatt az alapoktól kénytelen újraépíteni nemzetközi kapcsolatait a jelenlegi szakmai partnerek, szülők és tanulók elvárásainak megfelelően, ezért az intézményi munka során kiemelten fontosnak tartjuk a nemzetközi kapcsolatok újraélesztését. Ezért célként tűztük ki a jelenlegi vezetésben részt vevő munkatársak munkájának realizálását, feladataik pontosabb és hatékonyabb megosztását, modern, nemzetközi szinten jól működő technikák elsajátítását.

Átfogó céljaink

- vezetői munkamegosztás optimalizálása

- szakmai gyakorlatok hatékony szervezése,

- eredményesebb kapcsolat építése gyakorlati helyekkel, kamarával hatékony kommunikációs csatornák kiépítése,

- a szakképzési központi program által elvárt eredmények, az iskolai igények, és gyakorlati helyek képzésének közelítése

- gyakorlati képzések keretében megszerzett tudás hatékonyabb mérése, komplex folyamatmegfigyelés, értékelés

- korai iskolaelhagyás visszaszorítása

- nemzetközi kapcsolatépítés

- a munkatársak idegen nyelv ismeretének fejlesztése

- a tanulók szakmai és idegen nyelvi kompetenciáinak fejlesztése, nagy hangsúlyt fektetve a szakmai idegen nyelvi ismeretekre

- a tanulók interkulturális tapasztalatszerzésének biztosítása

- az intézményvezetők és oktatók nemzetközi tapasztalatszerzésének biztosítása

- mobilitási programok

Ezáltal a tanulók számára biztosítottá válik

- számukra legmegfelelőbb gyakorlati hely kiválasztása

- szélesebb , nyitottabb szemlélet

- szakmai munkát támogató és inspiráló környezet

- munkaerőpiacon jobb elhelyezkedési lehetőség

Terveink szerint a nemzetköziesítés segíti

- az oktatók és tanulók motivációjának növelését

- tanulási kudarcok visszaszorítását

- a diákok versenyképesebb tudáshoz jutását

- a szakmai oktatáshoz kapcsolódó ismeretek bővítését, megújítását

- a tanulók által választott szakma szélesebb körű, nemzetközi szintű megismerését

Az együttműködések során a tanulók

- hatékony álláskeresési technikákat sajátítanak el

- megismerik és alkalmazzák a szakmájukhoz kapcsolódó korszerű technológiákat

- betekintést nyernek a nemzetközi gasztronómiába

- megismerik a modern tálalási, ételkészítési trendeket

- megismerik a külföldi vállalkozói és munkavállalói struktúrát

- alkalmazzák a korábban tanult nyelvi szerkezeteket és szakmai kifejezéseket

- elsajátítják az adott kultúra sajátosságait

- fejlesztik transzverzális készségeiket

- versenyképes tudást szereznek a gasztronómia terén, melyet a magyar munkaerőpiacon eredményesen tudnak majd használni.

Külföldi tartózkodásuk során:

- önállóbbakká és nyitottabbakká válnak

- alkalmazkodó képességük, toleranciájuk és együttműködési kompetenciájuk fejlődik

Ezek alapján a tanuló motiváltabbá válik szakmája iránt, odafigyel iskolai hiányzásainak számára, megfelelő jövőképet alakít ki magában, ahol el tudja magát helyezni a munkaerőpiac világában, megszerzett tapasztalatainak köszönhetően a gyakorlati helyeken szakmai vizsgáin és később munkahelyén eredményesebben tudja végezni munkáját és a megszerzett ismereteit át tudja adni társainak, oktatóinak valamint a gyakorlati helyeknek, önbizalma erősödik.

A projektben részt vevő munkatársak és kísérő tanárok

- személyes szakmai kapcsolatokat alakítanak ki

- tanulmányozzák a fogadó országban magas szinten működő szakképzés struktúráját, vezetési gyakorlatát, a mindennapi munka eredményes megszervezésével járó tapasztalatokat

- megismerkednek a gyakorlati hely kereső centrumok működésével

- szakképző intézményeket keresnek fel, ahol a gyakorlatban is megtekintik a működésüket

- tájékozódnak a gyakorlati helyeken használt mérés értékelés rendszeréről, a képzés felépítéséről

- bővítik a szakkifejezések tárát

- vezetői motivációs eszközöket sajátítanak el