DÖK

A DÖK munkája

A DÖK szerepének és jelentősségének iskolánkban hosszú évek óta kialakult hagyománya van. Az idei évben is fontos események határozzák meg a DÖK szerepét. 2018. szeptember 3-án tartottuk az alakuló ülésünket, ahol megválasztásra kerültek a tisztségviselők.  

Elnök: Ugrai Martina 11/F

Elnök-helyettes: Csendes Dávid 10/F

Minden hónap első szerdáján DÖK gyűlést tartunk, ahol a napirendi pontok mindig az adott hónap feladatait tartalmazzék, de nagy hangsúlyt fektetünk a problémák megbeszélésére és a lehetőségekhez mérten a megoldásra is. Munkánk során ügyelünk arra, hogy folyamatos legyen a kapcsolattartás a városi GYIÖK képviselőivel, és minél több általuk szervezett programon vegyünk részt.

A DÖK szerepe iskolai szinten rendkívül fontos. Az intézményt érintő legtöbb döntésben véleményezési szerepe van és a diákok az itt végzendő feladatokat nagyon komolyan veszik, a feladatok elvégzésében lelkesen működnek közre.

Az iskola hagyományos rendezvényei a Bundásavató, a karácsonyi ünnepség, a Szalagavató, a ballagás – olyan kiemelten fontos eseményei az intézménynek, melyek az iskola falain kívül is nagy figyelemnek örvendenek. Megszervezésükben jelentős szerep hárul a Diákönkormányzat tagjaira.

Az előttünk álló tanévben kiemelten fontos lesz számunkra a Diákparlamenti képviselők megválasztása, a megfelelő jelöltek felkészítése a feladatra, hogy méltó módon tudják képviselni diáktársaikat.

 

A Diákönkormányzat munkaterve

a 2018/2019-as tanévre

 

Szeptember:

·        DÖK képviselők választása az osztályokban

·        DÖK alakuló ülés, felelősök megválasztása /szept.1./

·        Munkacsoportok kialakítása a tevékenységi köröknek megfelelően

·        Iskolai dokumentumok elfogadása

·        A DÖK munkatervének elfogadása

·        Öko - hét megszervezése

·        Bundásavató szervezése

 

 

Október:

·        Iskolai bajnokságok elindítása

·        Bundásavató

·        Megemlékezés az Aradi vértanukról

·        Megemlékezés ’56-ról

 

November:

·          Diákközgyűlés és Fórum

 

December:

·          Karácsonyi előkészületek

·          Adventi gyertyagyújtás

·          Karácsonyi ünnepség

 

 

Január:

·        Az első félév munkájának értékelése

·        Szalagavatói előkészületek

 

Február:

·        Szalagavató

 

Március:

           Kossuth-nap megrendezése

Április:

·        Ballagási előkészületek

·        Április 21. A Föld Napja - Ökovetélkedő

Németh Imre Emléknap

 

Május:

·        DÖK Fórum és Közgyűlés

 

Június:

 

·        Éves munka értékelése


 

A Dök további tevékenységei a tanév folyamán:


 

·        Az iskolai alapdokumentumok véleményezése

·        Segítség a tanév kiemelkedő eseményeinek megszervezésében

·        A fegyelmi helyzet javításának folyamatos segítése (ötletek)

·        Havonta DÖK összejövetel

·        Rendszeres kapcsolattartás az iskola vezetésével és az osztályfőnöki munkaközösséggel/kibővített vezetőségi megbeszélések/

·        Együttműködés a városi diákönkormányzattal és más iskolákkal

·        Hagyományőrzés

·        Az iskola népszerűsítése

·        Fegyelmi eljárásokban való részvétel

·        Korosztályi és iskolai problémák megoldása/drog, alkohol, agresszió, deviáns

·        magatartás, rasszizmus/

·        Közösségi szolgálat megszervezése

 
 

Orosháza,2018. augusztus 29.        

                 

                                                                              Gyenge Edit

                                                                             DÖK segítő tanár

 

 

bagoly