HADITORNÁN a MEZGÉS rendészek

2017. szeptember 29-én Békéscsabán került megrendezésre a XVII. Honvédelmi Haditorna, melyen iskolánkat a Ruszkai Renáta, Györki Erik, Korom Richárd (12/A osztály) és Piti Ádám 10/A osztály) összetételű „rendész” csapat képviselte, Tóth Béla tanár úr vezetésével.

A szervezők 10-féle próbatételt állítottak össze, melyben a versenyzők szellemi-, fizikai-, és ügyességi képességeiket mutathatták meg.

Kiváló eredményt értünk el. A 44 induló csapatból a 3. helyet sikerült megszerezni. Értékes ajándékokkal és élményekkel gazdagon tértek haza a versenyről.

Felkészítő tanárok:

Jova Attila, Kovács Viktor, Novák István, Tóth Béla és Vízvári Zoltán

Csapatkép:

Rcsapat

illetve ízelítő a versenyről: (Ricsi videója)

Felhívás

Tisztelt Szülő/Törvényes képviselő!

Központi jogszabály alapján a hátrányos helyzetű és a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő, halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek,

Orosháza Város Önkormányzatának döntése alapján pedig a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő 3-tól 18 éves korú gyermekek részére az őszi szünidei déli meleg főétkezést az önkormányzat ingyen biztosítja. Óvodáskorú gyermek esetén csak az óvoda zárva tartásának időtartama alatt jár étkezés.

Az őszi szüneti meleg főétkezés biztosítása 2017. október 30, 31. valamint november 2, 3. időtartamban, 4 munkanapon történik.

A jogosultak szülei írásban tájékoztatást kaptak, melynek tartalmára az alábbiak szerint hívom fel ismét a figyelmüket:

Az étkezés igénylésére a tájékoztatóhoz mellékelt igénylőlap kitöltésével és az Orosházi Kistérség Egyesített Gyermekjóléti Központja és Családsegítő Szolgálatánál Orosháza, Hajnal u. 1. szám alatt történő benyújtásával van lehetőség /ügyfélfogadás: hétfő, kedd, szerda, csütörtök: 8-16 óráig, pénteken: 8-13 óra 30 percig/. A Családsegítő Szolgálat munkatársai a kitöltésben segítséget nyújtanak.

Kérem, hogy igénylését lehetőleg

2017. október 20. napjával bezárólag adja le

a Családsegítő Szolgálatnál.

Az étkezést a Gyermek- és Diákélelmezési Intézmény (Eötvös tér 2.) nyújtja az intézmény ebédlőjében történő elfogyasztással, vagy a szülő által ételhordóban történő elszállítás útján, vagy külterületen kiszállítással.

 A Szentetornyán élők a Mátyás király utca 37. szám alatti óvodában, a Rákóczitelepen lakók a Bácska u 29. sz. alatti óvodában vehetik át az ételhordókat.

Az étel elszállításának vagy helyben fogyasztásának igényét az Orosházi Kistérség Egyesített Gyermekjóléti Központja és Családsegítő Szolgálatánál kérjük jelezni.

A Családsegítő Szolgálatnál történik az étkezés igénybevételét biztosító étkezési jegyek átvétele és az étkezés valamilyen oknál fogva bekövetkező lemondása.
                                                               
Orosháza, 2017. szeptember 30.


                                                                                                       Dr. Horváthné dr. Barta Edit

                                                                                                                          jegyző

Egy álom valóra vált!

Ha a hozzáállásunk jó, akkor semmilyen akadály nem túl magas, semmilyen völgy nem túl mély, semmilyen ÁLOM nem túl elrugaszkodott, és semmilyen kihívás nem túl nagy.

(Bob Gass)

A Gyulai Szakképzési Centrum Kossuth Lajos Szakközépiskolája és Kollégiuma a 2017/18-as tanévben nagy, mondhatnánk „milliós” lépést tett az oktatás színvonalának növelése érdekében.

Több éve folyik gyakorló ápoló és szociális gondozó és ápoló képzés az iskolánkban, mindenki számára ismert, igen szerény demonstrációs körülmények között. 

Vezetők és oktatók „segélykérését” hallották meg, és váltották valósággá az iskola felsővezetői.

A valóság: egy mai oktatási és szakmai követelményeknek megfelelő Egészségügyi Demonstrációs terem.

A birtokba vételkor, eufórikus hangulatban csomagoltuk ki a berendezést, az eszközöket, és a szemléltető modelleket.

A tanulók megilletődötten szemlélték, hogy ezen túl nem csak képeken, hanem „kézen foghatóan” is láthatják a modelleket (mágneses szívmodell, izületek, infúziós kar, stb.).

Informatikai eszközök is rendelkezésre állnak (laptop, projektor,LCD tv, oktató DVD).

Bízunk benne, hogy ez a fejlődés, motiváló hatással lesz a tanulóikra, és további álmunk is valóra válik.

Mi az álmunk? - Még több egészségügyi és szociális gondozó és ápolót képezhessünk. 

 Szerző: Széll Györgyné

               Debreczenyi-Gombkötő Erika

 (Galéria a képre kattintással jelenik meg!)

22264675 1597031680347713 1288352339 n

Békéscsabai Atlétikai Csapatbajnokság

2017. szeptember 28.-án került megrendezésre Atlétikai Csapatbajnokság megyei fordulója Békéscsabán, melyen magasugró csapatunk 3. helyezést ért el.

A csapat tagjai (balról jobbra): Szabó Simon, Piti Ádám, Kovács Viktor – felkészítő, Varga Imre, Papp Máté. Gratulálok a csapatnak, további hasonló sikereket kívánok!

ugras

TeSzedd akció

 

a GYSZC Kossuth Lajos Szakgimnázium, Szakközépiskola és Kollégiumban

Szerző:  Michaeli Andrea Csilla

Reál munkaközösség-vezető

Iskolánk 2017.09.15-én ötödik alkalommal vett részt a Földművelésügyi Minisztérium által szervezett TeSzedd Önkéntesen a tiszta Magyarországért akcióban. Célunk az volt, hogy megtisztítsuk szűkebb és tágabb környezetünket.

Az akció keretében tanulóink osztályfőnökeik és tanáraik vezetésével nagy mennyiségű szemetet szedtek össze az intézményünk környékén lévő utcákban. A „nagytakarítást” azért is éreztük szükségesnek, mivel az augusztusi vihar nagy károkat okozott az udvarunkat díszítő növényzetben és sajnos a nemrég felújított tornatermünk is megsérült. A szél sok törmeléket és szemetet hordott a kerítések környékére, sok faágtól, falevéltől kellett megtisztítani mindkét sportpályánkat, mivel ezek pontosan a felettünk átvonult vihar útvonalába estek. Sajnos az egyik fát tövestől tépte ki a szél. Úgy gondoltuk, hogy a TeSzedd akcióval egybekötve az udvarunk rendezését is elvégezzük. A tevékenységhez Michaeli Andrea koordinátorként regisztrálta iskolánkat a központi online felületen. A munkát a reál munkaközösség szervezte meg. Szerencsére az egész délelőtt borongós időjárás az akció kezdetére napsütésesre változott, így tanulóink az udvaron együtt hallgathatták meg a tájékoztatót, majd jó hangulatban kezdték meg a munkát. Több mint 120 tanuló húzott gumikesztyűt, és vágott neki zsákba gyűjteni az eldobált szemetet, összegereblyézni a lehullott faleveleket, összerakni a törött gallyakat.

Főként a kilencedikes tanulóink és osztályfőnökeik vonultak ki a zsákokkal a Vásárhelyi útra, a Szentesi útra, a Bajnok utcára és a Kossuth térre, hogy közösen tisztítsák meg a környéket. Több csoport pedig az udvaron dolgozott.

Iskolánk vezetősége örömmel támogatja a környezeti neveléssel kapcsolatos megmozdulásokat, így tanulóink munkájukért természetesen elismerésben részesültek.

Szakgimnazista tanulóink munkájukkal közösségi szolgálatot is teljesítettek, a szakképzésben résztvevő tanulók pedig osztályfőnöki dicséretet kaptak. Természetesen a résztvevő kollégákat is dicséret illeti, mivel az ő személyes példamutatásuk volt tanulóink számára a legfőbb motiváló tényező.

Nagyon gyorsan összegyűlt több zsák szemét, amit a jelentkezéskor megbeszélt helyszínen hagytunk. Az elszállításról a későbbiekben az Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt. gondoskodik.

Felhívtuk a tanulók figyelmét, hogy a TeSzedd! akció keretében nem szabad összeszedni építési-bontási törmeléket, gyógyszert, akkumulátort, motorolajat, elektromos és elektronikai berendezéseket, vagy például nagyméretű autóalkatrészeket. Nem lehet gyűjteni zöldhulladékot sem. Össze lehet viszont szedni bármit, ami kézzel, kesztyűben biztonságosan szedhető és zsákban gyűjthető, abban elszállítható, például nem szakad szét a súlyától a műanyag zsák. A TeSzedd! keretében nem gyűjtenek szelektíven, mert ez a hulladék általában szennyezett, ezért nem hasznosítható. A rendezvényt nemcsak arra használtuk fel, hogy tanulóink új környezetvédelmi ismereteket szerezzenek, hanem hogy osztályközösségüket építsék, és egymást jobban megismerjék az által, ahogyan megszervezik, beosztják a munkát a számukra kijelölt megtisztítandó területen. Iskolánk „Örökös” ökoiskola, ezért pedagógiai programunk fontos eleme a környezeti nevelés. Úgy gondoljuk: „nem minden tanteremnek van négy fala”!!!

(Galéria a képre kattintással jelenik meg!)

1